Lomakotien Liiton sivuille

Tuetut lomat

 

 

Lomakoti Metsäpirtissä järjestetään kesä - elokuussa tuettuja täysihoitolomia. Tuetut lomat ovat ohjattuja lomia.

Erityisryhmät ovat omana kokonaisuutenaan.

Lisätietoja ja hakemuksia saa Lomakotien Liitosta
Puh. 010 830 3400 tai hakemuksen voi täyttää myös sähköisesti liiton kotisivuilla www.lomakotienliitto.fi